Hỏa Ngục

Giáo sư biểu tượng học của Harvard, Robert Langdon, tỉnh lại trong một bệnh viện

Read more
Đảo Ngục Môn

Sau chiến tranh, trên chuyến tàu xuất ngũ, một đồng đội của Kindaichi đã chết

Read more
Kinh Địa Ngục

“Bằng cách phát biểu mệnh đề trực diện pha với các hình tượng tôn giáo-chính

Read more