Gintama (Tập 60)

Gintama (Tập 60) Takasugi cùng với Kamui lên kế hoạch ám sát tướng quân.

Read more
Gintama (Tập 57)

Gintama (Tập 57)Takasugi cùng với Kamui lên kế hoạch ám sát tướng quân. Binh

Read more