Inuyasha - Tập 28

Cuộc chiến giữa Inuyasha và Đội bảy người vẫn đang tiếp diễn. Mặt khác, Miroku

Read more
Inuyasha Tập 12

Inuyasha Tập 12 Cô nữ sinh Kagome vô tình bị lạc về thời Chiến quốc và

Read more
Inuyasha - Tập 29

Cuộc chiến giữaInuyasha và Đội bảy người vẫn đang tiếp diễn. Mặt khác, Miroku và

Read more
Inuyasha - Tập 24

Cuộc chiến giữaInuyasha và Đội bảy người vẫn đang tiếp diễn. Mặt khác, Miroku và

Read more
Inuyasha - Tập 26

Cuộc chiến giữa Inuyasha và Đội bảy người vẫn đang tiếp diễn. Mặt khác, Miroku

Read more
 Inuyasha 11

Inuyasha 11 Cô nữ sinh Kagome vô tình bị lạc về thời Chiến quốc và gặp

Read more
Inuyasha - Tập 30

Cuộc chiến giữa Inuyasha và Đội bảy người vẫn đang tiếp diễn. Mặt khác, Miroku

Read more
Inuyasha (Tập 22)

Cuộc chiến giữaInuyasha và Đội bảy người vẫn đang tiếp diễn. Mặt khác, Miroku và

Read more
Inuyasha - Tập 21

Cuộc chiến giữaInuyasha và Đội bảy người vẫn đang tiếp diễn. Mặt khác, Miroku và

Read more
Inuyasha - Tập 16

Cuộc chiến giữaInuyasha và Đội bảy người vẫn đang tiếp diễn. Mặt khác, Miroku và

Read more
Inuyasha (Tập 14)

Inuyasha (Tập 14) Cô nữ sinh Kagome vô tình bị lạc về thời Chiến quốc và

Read more
Inuyasha - Tập 27

Cuộc chiến giữaInuyasha và Đội bảy người vẫn đang tiếp diễn. Mặt khác, Miroku và

Read more
Inuyasha - Tập 23

Cuộc chiến giữa  Inuyasha và Đội bảy người vẫn đang tiếp diễn. Mặt khác, Miroku

Read more
Inuyasha 13

Inuyasha 13 Cô nữ sinh Kagome vô tình bị lạc về thời Chiến quốc và gặp

Read more
Inuyasha - Tập 20

Cuộc chiến giữaInuyasha và Đội bảy người vẫn đang tiếp diễn. Mặt khác, Miroku và

Read more
Inuyasha - Tập 25

Cuộc chiến giữa  Inuyasha và Đội bảy người vẫn đang tiếp diễn. Mặt khác, Miroku

Read more