Bụi Phấn

Bụi PhấnLúc còn ấu thơ, chắc ai cũng ngỡ rằng chỉ có cha mẹ

Read more
Hai Số Phận

Hai Số PhậnHai Số Phận (có tên gốc tiếng Anh là: Kane and Abel)

Read more
Phần Hồn

Phần HồnVì quá hiểu biết, lại tình cờ biết cả những điều tối kỵ

Read more
Phần Hồn

Nàng ngấm sâu vào đời hắn bằng sự xuất hiện rất ngẫu nhiên, đã đánh

Read more