Mọi hành động gây thiệt hại về trải nghiệm người dùng từ website stuarybooks.com đều được coi là những hành động vi phạm, chúng tôi có quyền chặn bạn bất cứ khi nào ngay khi phát hiện. Ngoài ra nếu hậu quả của nó còn gây thiệt hại nhiều hơn trên mức độ vi phạm hành chính của luật pháp sở tại, chúng tôi sẽ yêu cầu các cơ quan chức năng tại quốc gia bạn mời bạn đến xử lý và chấp hành bản án tương thích.