250 Bài Tập Sơ Cấp Có Hướng Dẫn Sử Dụng Từ Vựng Tiếng Pháp Kèm Lời Giải (Song Ngữ Pháp-Việt)
Dễ đọc 4
Tính thực tiễn 5
Lối hành văn 4
Bắt mắt 0
Movies criteria 1 3.1
Movies criteria 2 3.3
Movies criteria 3 3.3
Movies criteria 4 3.2
Movies criteria 5 3.4
Summary rating from 44 user's marks. You can set own marks for this article - just click on stars above and press "Accept".
Accept
Summary 3.3 good

250 Bài Tập Sơ Cấp Có Hướng Dẫn Sử Dụng Từ Vựng Tiếng Pháp Kèm Lời Giải (Song Ngữ Pháp-Việt)

Bạn có thể đọc 250 Bài Tập Sơ Cấp Có Hướng Dẫn Sử Dụng Từ Vựng Tiếng Pháp Kèm Lời Giải (Song Ngữ Pháp-Việt) khi đang làm nâng cao, quyết định, bảo hoặc bôi nhọ. Còn mình thì thích đọc khi đang sao chép.

250 Bài Tập Sơ Cấp Có Hướng Dẫn Sử Dụng Từ Vựng Tiếng Pháp Kèm Lời Giải (Song Ngữ Pháp-Việt)

Cuốn sách 250 Bài Tập Sơ Cấp Có Hướng Dẫn Sử Dụng Từ Vựng Tiếng Pháp Kèm Lời Giải (Song Ngữ Pháp-Việt) được biên dịch song ngữ Pháp – Việt gồm những đặc điểm sau:

- 28 chủ đề có nội dung khác nhau được trình bày độc lập, kèm theo tranh minh họa sinh động

- Hơn 1700 từ vựng được lập thành những câu ngắn gọn, có cấu trúc ngữ pháp đơn giản.dễ hiểu.

- 250 bài tập từ dễ đến khó rất thích hợp cho việc thực hành. Làm gì có chuyện đó..

doc truyen doremon tap 5, ý nghĩa tên kathy, kỹ thuật in của trung quốc, sách học tiếng hàn, viet nam, lý thuyết mạch điện tử, trivial, đề kiểm tra tiếng anh lớp 9 unit 3 4, chương trình tiếng anh lớp,

Related posts

Không Gục Ngã (Tự Truyện Của Nguyễn Bích Lan)

Không Gục Ngã (Tự Truyện Của Nguyễn Bích Lan)

Không Gục Ngã (Tự Truyện Của Nguyễn Bích

Cảo Thơm Trước Đèn - Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí (Tập 3)

Cảo Thơm Trước Đèn - Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí (Tập 3)

Cảo Thơm Trước Đèn - Lịch Triều Hiến

Nhà Có Cậu Con Trai - Tập 1

Nhà Có Cậu Con Trai - Tập 1

Nhà Có Cậu Con Trai - Tập 1

Trẻ Rèn Kỹ Năng Sống - Ngăn Nắp Gọn Gàng

Trẻ Rèn Kỹ Năng Sống - Ngăn Nắp Gọn Gàng

Trẻ Rèn Kỹ Năng Sống - Ngăn Nắp

Hành Trình U Linh Giới - Tập 6

Hành Trình U Linh Giới - Tập 6

Hành Trình U Linh Giới (Tập 6)Chuyện kể

Animal Alphabet Lift-the-flap

Animal Alphabet Lift-the-flap

Animal Alphabet Lift-the-flapLift-the-flap and learn your animal ABCsAnimal

Hướng Dẫn Học Tiếng Việt Theo Chuẩn Kiến Thức Kĩ Năng Lớp 2

Hướng Dẫn Học Tiếng Việt Theo Chuẩn Kiến Thức Kĩ Năng Lớp 2

Hướng Dẫn Học Tiếng Việt Theo Chuẩn Kiến

Từ Điển Anh - Việt Dành Cho Trẻ Em (Tập 1)

Từ Điển Anh - Việt Dành Cho Trẻ Em (Tập 1)

Từ Điển Anh - Việt Dành Cho Trẻ

Luyện Siêu Tư Duy Hóa Học Hữu Cơ

Luyện Siêu Tư Duy Hóa Học Hữu Cơ

Luyện Siêu Tư Duy Hóa Học Hữu CơTrong

Leave a comment