Backpack Starter (Second Edition)
Dễ đọc 4
Tính thực tiễn 5
Lối hành văn 4
Bắt mắt 0
Movies criteria 1 3.1
Movies criteria 2 3.3
Movies criteria 3 3.3
Movies criteria 4 3.2
Movies criteria 5 3.4
Summary rating from 44 user's marks. You can set own marks for this article - just click on stars above and press "Accept".
Accept
Summary 3.3 good

Backpack Starter (Second Edition)

Ai cũng có thể đọc Backpack Starter (Second Edition) khi đang làm thay thế, nhìn thoáng qua, bẹo hoặc chú thích. Còn mình thì thích đọc khi đang băng bó.

* Workbooks, large format Posters and Picture Cards reinforce and extend language and grammar

Features of the new edition:

* Little Books (Starter-3), Magazines (4-6) and Content Readers (1-6) with Teacher's Manuals motivate readers

* Values lesson incorporated into each unit

Backpack Starter (Second Edition)

* Phonics and Writing handbooks in Levels 1-3; Grammar Handbooks in Levels 4-6

* Beautifully illustrated vocabulary tips, presentations that captivate learners

* Interleaved Teacher's Edition includes step-by-step lessons and a wealth of teaching options

* A complete assessment programme that includes testing tips and techniques as well as test generator software

* CD-ROMs and a Companion Website provide variety and additional ideas and activities

* The Teacher's Resource Book provides pedagogical information for the teacher and many reproducible activities for students

vì sao phải có lòng vị tha, interactions 1 listening and speaking, 7 unit 3, sách giải mã ngôn ngữ cơ thể, tóm tắt đôi mắt, bé làm quen với chữ số, giải phương trình bằng phương pháp hàm số, lovebook văn, chấn hưng dân khí khai dân trí hậu dân sinh,

Related posts

Những Cuộc Phiêu Lưu của Huckleberry Finn (Minh Long)

Những Cuộc Phiêu Lưu của Huckleberry Finn (Minh Long)

Những Cuộc Phiêu Lưu của Huckleberry Finn Những

365 Câu Chuyện Đưa Bé Vào Giấc Mơ (Bìa Cứng)

365 Câu Chuyện Đưa Bé Vào Giấc Mơ (Bìa Cứng)

365 Câu Chuyện Đưa Bé Vào Giấc Mơ

Tạp Ghi Việt Sử Địa (Tập 2)

Tạp Ghi Việt Sử Địa (Tập 2)

Tạp Ghi Việt Sử Địa (Tập 2) tập

Phonics Kids (Tập 7)

Phonics Kids (Tập 7)

Phonics Kids (Tập 7)Cuốn sách Phonics Kids (Tập 7)

Mưu Sự Làm Giàu

Mưu Sự Làm Giàu

Mưu Sự Làm GiàuSách thuộc kho sách cũ,

Các Món Gà Thông Dụng (Tập 1)

Các Món Gà Thông Dụng (Tập 1)

Các Món Gà Thông Dụng (Tập 1)Quyển sách

American English File (2 Ed.) 4: Workbook With IChecker - Paperback

American English File (2 Ed.) 4: Workbook With IChecker - Paperback

American English File (2 Ed.) 4: Workbook With

135 Bài Và Đoạn Văn Hay Lớp 4

135 Bài Và Đoạn Văn Hay Lớp 4

135 Bài Và Đoạn Văn Hay Lớp 4Quyển

Khám Phá Siêu Tư Duy Mind Map Ngữ Văn Tài Năng 9

Khám Phá Siêu Tư Duy Mind Map Ngữ Văn Tài Năng 9

Khám Phá Siêu Tư Duy Mind Map Ngữ

Leave a comment