Beloved
Dễ đọc 4
Tính thực tiễn 5
Lối hành văn 4
Bắt mắt 0
Movies criteria 1 3.1
Movies criteria 2 3.3
Movies criteria 3 3.3
Movies criteria 4 3.2
Movies criteria 5 3.4
Summary rating from 44 user's marks. You can set own marks for this article - just click on stars above and press "Accept".
Accept
Summary 3.3 good

Beloved

Bạn có nghĩ Beloved được sản xuất ra tại cơ quan nào đó hay không?

Beloved

The Classic Novel From The Nobel Prize-Winning Toni Morrison, Không hẳn là như vậy!. It is the mid-1800s and as slavery looks to be coming to an end, Sethe is haunted by the violent trauma it wrought on her former enslaved life at Sweet Home, Kentucky, Không hẳn là như vậy!. Her dead baby daughter, whose tombstone bears the single word, Beloved, returns as a spectre to punish her mother, but also to elicit her love, Không hẳn là như vậy!. Told with heart-stopping clarity, melding horror and beauty, Beloved is Toni Morrison's enduring masterpiece, Không hẳn là như vậy!. Winner of the PEN/Saul Bellow award for achievement in American fiction

xuyên mỹ, bài tập 7 trang 82 gdcd 12, kỹ thuật thi công 1 đỗ đình đức, đề tài mùa xuân trong, reception hotel english, tập viết tiếng hàn quốc (tài liệu 1), người trộm bóng pdf, cách viết, giải bài tập hóa 11 nâng cao bài 49,

Related posts

Ngoài Vùng Phủ Sóng

Ngoài Vùng Phủ Sóng

Ngoài Vùng Phủ SóngNgoài vùng phủ sóng là

Faces 2 SB Pk

Faces 2 SB Pk

Faces 2 SB Pk

60 Đề Thi Nghe - Nói - Đọc - Viết: Luyện Thi Chứng Chỉ B Tiếng Anh (Kèm CD)

60 Đề Thi Nghe - Nói - Đọc - Viết: Luyện Thi Chứng Chỉ B Tiếng Anh (Kèm CD)

60 Đề Thi Nghe - Nói - Đọc

Tĩnh Lặng

Tĩnh Lặng

Còn sống và bước đi trên mặt đất

Hỏi Thiền

Hỏi Thiền

Hỏi ThiềnTrong Thiền phái Tào Động (Soto), thầy

The Story Of A Snail Who Discovered The Importance Of Being Slow

The Story Of A Snail Who Discovered The Importance Of Being Slow

The Story Of A Snail Who Discovered The

200 Câu Hỏi Và Lời Giải Đáp - Những Công Trình Kiến Trúc Lịch Sử

200 Câu Hỏi Và Lời Giải Đáp - Những Công Trình Kiến Trúc Lịch Sử

200 Câu Hỏi Và Lời Giải Đáp -

IELTS Express (2 Ed.) Inter: Course Book - Paperback

IELTS Express (2 Ed.) Inter: Course Book - Paperback

IELTS Express (2 Ed.) Inter: Course Book IELTS

Giữa Trời Và Đất Là Tình Yêu

Giữa Trời Và Đất Là Tình Yêu

Giữa Trời Và Đất Là Tình YêuĐây là

Leave a comment