Catch-22: 50th Anniversary Edition
Dễ đọc 4
Tính thực tiễn 5
Lối hành văn 4
Bắt mắt 0
Movies criteria 1 3.1
Movies criteria 2 3.3
Movies criteria 3 3.3
Movies criteria 4 3.2
Movies criteria 5 3.4
Summary rating from 44 user's marks. You can set own marks for this article - just click on stars above and press "Accept".
Accept
Summary 3.3 good

Catch-22: 50th Anniversary Edition

Bạn có thể đọc Catch-22: 50th Anniversary Edition khi đang ở siêu thị nào đó không?

Explosive, subversive, wild and funny, 50 years on the novel's strength is undiminished, Câu chuyện nghe thật tuyệt!. Reading Joseph Heller's classic satire is nothing less than a rite of passage. Cứu tôi với.

Set in the closing months of World War II, this is the story of a bombardier named Yossarian who is frantic and furious because thousands of people he has never met are trying to kill him, Đồ khốn. His real problem is not the enemy - it is his own army which keeps increasing the number of missions the men must fly to complete their service, Đồ khốn. If Yossarian makes any attempts to excuse himself from the perilous missions then he is caught in Catch-22: if he flies he is crazy, and doesn't have to; but if he doesn't want to he must be sane and has to, Đồ khốn. That's some catch... Đó là một câu hỏi hay!.

Catch-22: 50th Anniversary Edition

sách ta có bi quan không, tư duy đa chiều ebook, lập bản đồ tư duy, giải toán trên mạng lớp 9, vui học cùng, giai vo thuc hanh toan lop 5, kỹ năng nhân sự là gì, ân ái với hư không, ăn mày dĩ vãng của chu lai,

Related posts

Mở Khóa Sáng Tạo

Mở Khóa Sáng Tạo

Mở Khóa Sáng TạoMở khóa sáng tạo với

Vạn Dặm Tìm Chồng – Tập 4

Vạn Dặm Tìm Chồng – Tập 4

Vạn Dặm Tìm Chồng – Tập 4Dương Mị

Regenerative Development And Design: A Framework For Evolving Sustainability

Regenerative Development And Design: A Framework For Evolving Sustainability

The evolution of sustainability, with a practical framework

Vết Gió

Vết Gió

Vết GióNếu đọc VẾT GIÓ, bạn hãy đọc

Nalluri And Featherstone's Civil Engineering Hydraulics 6th Edition

Nalluri And Featherstone's Civil Engineering Hydraulics 6th Edition

Nalluri And Featherstone's Civil Engineering Hydraulics 6th Edition An

Doraemon Theo Chủ Đề - Tập 4

Doraemon Theo Chủ Đề - Tập 4

Doraemon Theo Chủ Đề - Tập 4Trong bộ

900 Câu Tiếng Anh Giao Tiếp Trong Cuộc Sống - Tập 3

900 Câu Tiếng Anh Giao Tiếp Trong Cuộc Sống - Tập 3

900 Câu Tiếng Anh Giao Tiếp Trong Cuộc

Có Một Ngày Anh Sẽ Hiểu Tình Yêu

Có Một Ngày Anh Sẽ Hiểu Tình Yêu

Có Một Ngày Anh Sẽ Hiểu Tình Yêu

30 Công Thức Nấu Ăn Của YANNY-  Món Ăn Gia Đình

30 Công Thức Nấu Ăn Của YANNY- Món Ăn Gia Đình

30 Công Thức Nấu Ăn Của YANNY-  Món

  1. Nhu Nguyen

    chất lượng giấy tốt nhưng màu bìa sách nhạt hơn trên ảnh nhiều, như kiểu in sắp hết mực.

Leave a comment