Doctor Thorne
Dễ đọc 4
Tính thực tiễn 5
Lối hành văn 4
Bắt mắt 0
Movies criteria 1 3.1
Movies criteria 2 3.3
Movies criteria 3 3.3
Movies criteria 4 3.2
Movies criteria 5 3.4
Summary rating from 44 user's marks. You can set own marks for this article - just click on stars above and press "Accept".
Accept
Summary 3.3 good

Doctor Thorne

Thời tiết hôm nay thật là dễ chịu! Rất thích hợp để mang Doctor Thorne ra nghiên cứu

The vicissitudes of Mary and Frank's courtship are lovingly detailed with all the wit and satire that show Trollope at his finest, Thấy chưa?Tôi đã nói rồi!. In this social comedy, full of snobbery, hypocrisy and self-seeking, we meet characters from the city and cathedral of Barchester, and are introduced to the grandiloquent de Courcy family, whose pretensions mark its members among the author's most felicitous creations, as well as the down-to-earth heiress Miss Dunstable and the deplorable Sir Roger Scatcherd. Trời!Thật là kinh khủng!.

Doctor Thorne

She falls in love with Frank Gresham, heir to the heavily mortgaged Greshambury estate, but he is constrained in his choices by the need to marry well so that he can restore the family fortunes. Sao cũng được hết!.

With an Introduction by Joanna Trollope, Có lẽ câu chuyện đã đi quá xa.. Trollope s delightful novel recounts the fortunes of Doctor Thorne, an upright and principled country doctor, and his niece Mary. Cho gọi món.

lượng giác cơ bản, gà mái đẻ bao nhiêu lứa, sách báo ứng hiện đời, nhac hoa, các đoạn văn tiếng anh, phiếu bài tập toán, anh 11 hoàng thái dương, logo hướng nghiệp á âu, giao an lich su 6 bai 21,

Related posts

Điện Ảnh Việt Nam: Lịch Sử - Tác Phẩm - Nghệ Sĩ - Lý Luận - Phê Bình - Nghiên Cứu (Tập 4)

Điện Ảnh Việt Nam: Lịch Sử - Tác Phẩm - Nghệ Sĩ - Lý Luận - Phê Bình - Nghiên Cứu (Tập 4)

Điện ảnh Việt Nam: Lịch sử - Tác

Usborne Lift-The-Flap Periodic Table

Usborne Lift-The-Flap Periodic Table

Lift-The-Flap Periodic Table Everything in the Universe is

10 Đại Đệ Tử Phật (Hương Trang)

10 Đại Đệ Tử Phật (Hương Trang)

10 Đại Đệ Tử PhậtTrong suốt 45 năm

Bé Kể Chuyện Tô Màu Tập Viết (Dành Cho Bé 5 - 6 Tuổi) - Bạch Tuyết Và Bảy Chú Lùn

Bé Kể Chuyện Tô Màu Tập Viết (Dành Cho Bé 5 - 6 Tuổi) - Bạch Tuyết Và Bảy Chú Lùn

Bé Kể Chuyện Tô Màu Tập Viết (Dành

Tự Luyện Giải Toán THCS Theo Chuyên Đề: Các Bài Toán Chứng Minh Hệ Điểm Nằm Trên Đường Tròn

Tự Luyện Giải Toán THCS Theo Chuyên Đề: Các Bài Toán Chứng Minh Hệ Điểm Nằm Trên Đường Tròn

Tự Luyện Giải Toán THCS Theo Chuyên Đề:

Kể Chuyện Danh Nhân Lịch Sử - Ngô Quyền Đại Chiến Quân Nam Hán

Kể Chuyện Danh Nhân Lịch Sử - Ngô Quyền Đại Chiến Quân Nam Hán

Kể Chuyện Danh Nhân Lịch Sử - Ngô

Truyện Cổ Tích Hay Nhất Cho Bé

Truyện Cổ Tích Hay Nhất Cho Bé

Truyện Cổ Tích Hay Nhất Cho Bé

Ngọn Lửa Recca - Tập 24

Ngọn Lửa Recca - Tập 24

Ngọn Lửa Recca - Tập 24Resshin lại hóa

Đi Cùng Ánh Sáng - Tập 11

Đi Cùng Ánh Sáng - Tập 11

Đi Cùng Ánh Sáng - Tập 11Hikaru lớn

Leave a comment