Everybody Up 4: Student Book With Audio CD Pack - Paperback
Dễ đọc 4
Tính thực tiễn 5
Lối hành văn 4
Bắt mắt 0
Movies criteria 1 3.1
Movies criteria 2 3.3
Movies criteria 3 3.3
Movies criteria 4 3.2
Movies criteria 5 3.4
Summary rating from 44 user's marks. You can set own marks for this article - just click on stars above and press "Accept".
Accept
Summary 3.3 good

Everybody Up 4: Student Book With Audio CD Pack - Paperback

Bạn có thể đọc Everybody Up 4: Student Book With Audio CD Pack - Paperback khi đang làm tán, tham khảo, nhân bản hoặc chọn. Còn mình thì thích đọc khi đang bốc.

Everybody Up motivates children to learn by linking the English classroom to the wider world, Vui quá nhỉ!. The more links you make, the more children are likely to remember, Vui quá nhỉ!. It's the way they naturally learn, Vui quá nhỉ!. Links to other school subjectsColorful cross-curricular lessons at the end of every unit provide a practical link to other school subjects, Vui quá nhỉ!. Learning content through English is meaningful and inspiring to children, Vui quá nhỉ!. Links to values and real lifeReal-life stories teach important life lessons such as being helpful, Vui quá nhỉ!. Values and good citizenship will please parents and help teachers with classroom management, Vui quá nhỉ!. Links between school and homeA special Everybody Up Friend in each lesson provides children with language they can take home and demonstrate to their parents, Vui quá nhỉ!. Plus, the songs are so catchy they will want to practice them at home, Vui quá nhỉ!. Links with students around the worldJoin our Global Sing-along and sing along with children in other countries! The songs in Everybody Up are written by award-winning songwriters, each with a different style, Vui quá nhỉ!. There's something for everyone, Vui quá nhỉ!. Links to standardized English testsEverybody Up helps prepare children for standardized tests through the Test Center CD-ROM and the skills focus in Levels 5 and 6. Cuối cùng tớ cũng làm xong bài tập rồi..

Everybody Up 4: Student Book With Audio CD Pack

miko tap 7, usborne times tables, phương pháp giải nhanh sinh học 12, mua sách cha và con, doraemonzu di tim the tinh ban, hóa giải phong thủy xấu, giải bài tập toán lớp 3 tập 2 bài 95, quản trị vận hành và chuỗi cung ứng, thơ phạm ngũ lão,

Related posts

English World 4, Student Book

English World 4, Student Book

Giáo Trình Tiếng Trung Quốc - Trình Độ Trung Cấp - Tập 1

Giáo Trình Tiếng Trung Quốc - Trình Độ Trung Cấp - Tập 1

Giáo Trình Tiếng Trung Quốc - Trình Độ

Toán Học Thật Đơn Giản - Chia Sẻ

Toán Học Thật Đơn Giản - Chia Sẻ

Bộ sách kiến thức vô cùng thú vị

Bandwidth Efficient Coding

Bandwidth Efficient Coding

Bandwidth Efficient Coding This book addresses coding,

Thời Nắng Lịm

Thời Nắng Lịm

Thời Nắng LịmNăm 1952, Charlotte và Wilhelm Powileit

Chủ Điểm Văn Phạm Tiếng Pháp (Tái Bản)

Chủ Điểm Văn Phạm Tiếng Pháp (Tái Bản)

Chủ Điểm Văn Phạm Tiếng Pháp (Tái Bản)Cái

Hiểu Bệnh Để Phòng, Trị Bệnh (Tập 3)

Hiểu Bệnh Để Phòng, Trị Bệnh (Tập 3)

Hiểu Bệnh Để Phòng, Trị Bệnh (Tập 3)Bằng

Nàng Tiên Gió (4 Câu Chuyện Tiên)

Nàng Tiên Gió (4 Câu Chuyện Tiên)

Nàng Tiên Gió (4 Câu Chuyện Tiên) Lời

Giải Bài Tập Sinh Học Lớp 8

Giải Bài Tập Sinh Học Lớp 8

Giải Bài Tập Sinh Học Lớp 8Nội dung

Leave a comment