Hệ Thống Toàn Văn Luật Đất Đai Và Các Nghị Định, Thông Tư, Quyết Định Hướng Dẫn Thi Hành
Dễ đọc 4
Tính thực tiễn 5
Lối hành văn 4
Bắt mắt 0
Movies criteria 1 3.1
Movies criteria 2 3.3
Movies criteria 3 3.3
Movies criteria 4 3.2
Movies criteria 5 3.4
Summary rating from 44 user's marks. You can set own marks for this article - just click on stars above and press "Accept".
Accept
Summary 3.3 good

Hệ Thống Toàn Văn Luật Đất Đai Và Các Nghị Định, Thông Tư, Quyết Định Hướng Dẫn Thi Hành

Ai cũng có thể đọc Hệ Thống Toàn Văn Luật Đất Đai Và Các Nghị Định, Thông Tư, Quyết Định Hướng Dẫn Thi Hành khi đang làm đứng, là, đốt cháy hoặc ủi. Còn mình thì thích đọc khi đang nhớ.
 • Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư:
 • Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 • Thông tư  24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về hồ sơ địa chính;
 • Thông tư 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về bản đồ địa chính;
 • Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;
 • Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
 • Thông tư 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
 • Thông tư 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 quy định chi tiết một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, KHông thể như vậy!.
 • Thông tư số 53/2017/TT-BTNMT ngày 04/12/2017 Quy định ngưng hiệu lực thi hành khoản 5 Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29-9-2017 quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06-01-2017 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, KHông thể như vậy!.

Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị đinh quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Không có gì đặc biệt cả..

 • Phần thứ nhất: Luật Đất đai
 • Phần thứ hai: Các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
 • Phần thứ ba: Các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
 • Phần thứ tư: Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020
 • Phần thứ năm: Quy định mới nhất hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
 • Phần thứ sáu: Quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
 • Phần thứ bảy: Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai và Nguyên tắc, điều kiện bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

 

Hệ Thống Toàn Văn Luật Đất Đai Và Các Nghị Định, Thông Tư, Quyết Định Hướng Dẫn Thi Hành

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:

Ngày 29/9/2017, Bộ Tài nguyên và môi trường đã ban hành Thông tư 33/2017/TT-BTNMT Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Nhằm giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực đất đai và bạn đọc quan tâm đến những quy định mới nêu trên, Nhà xuất bản Nông Nghiệp phối hợp với TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT xuất bản cuốn sách: HỆ THỐNG TOÀN VĂN LUẬT ĐẤT ĐAI & CÁC NGHỊ ĐỊNH, THÔNG TƯ, QUYẾT ĐỊNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH. Làm ơn nói nhỏ thôi.

 

món bún nước lèo, hành trình về phương đông nguyên phong, và cách giải, sách vũ trụ song song, chinh phục lý thuyết sinh học thịnh nam, vai trò của luật hành chính việt nam, giáo trình corel x3, rèn luyện tính tự lập, điểm đến của cuộc đời tiki,

Related posts

Family And Friends American (Edition 1): Workbook

Family And Friends American (Edition 1): Workbook

Family And Friends American (Edition 1): WorkbookExceptionally strong

Góc Sân Và Khoảng Trời

Góc Sân Và Khoảng Trời

Góc Sân Và Khoảng Trời"Tôi tự coi đây

Phương Pháp Giải Toán Tổ Hợp, Xác Suất, Phương Trình, Bất Phương Trình Vô Tỷ, Phương Pháp Tọa Độ Trong Mặt Phẳng

Phương Pháp Giải Toán Tổ Hợp, Xác Suất, Phương Trình, Bất Phương Trình Vô Tỷ, Phương Pháp Tọa Độ Trong Mặt Phẳng

Cuốn sách Phương Pháp Giải Toán Tổ Hợp,

Tô Màu Phương Tiện Giao Thông 2

Tô Màu Phương Tiện Giao Thông 2

Tô Màu Phương Tiện Giao Thông 2Bộ tô

Đề Kiểm Tra Toán Lớp 6 (Tập 1)

Đề Kiểm Tra Toán Lớp 6 (Tập 1)

Cuốn sách Đề Kiểm Tra Toán Lớp 6

Công Phá Tiếng Anh 2 (Tặng Kèm 20 Đề Thi Thử)

Công Phá Tiếng Anh 2 (Tặng Kèm 20 Đề Thi Thử)

Công Phá Tiếng Anh 2 (Tặng Kèm 20

Học Tốt Tiếng Anh Lớp 7

Học Tốt Tiếng Anh Lớp 7

Học Tốt Tiếng Anh Lớp 7Quyển sách Học

Từ Điển Anh - Việt 95.000 Từ (Khổ Nhỏ)

Từ Điển Anh - Việt 95.000 Từ (Khổ Nhỏ)

Từ Điển Anh - Việt 95.000 Từ (Nhỏ)Cuốn

Vô Thường (Phiên Bản Bìa Trắng)

Vô Thường (Phiên Bản Bìa Trắng)

Vô Thường "Hy sinh vì người khác luôn cho hương

Leave a comment