Học Tốt Hoá Học 11
Dễ đọc 4
Tính thực tiễn 5
Lối hành văn 4
Bắt mắt 0
Movies criteria 1 3.1
Movies criteria 2 3.3
Movies criteria 3 3.3
Movies criteria 4 3.2
Movies criteria 5 3.4
Summary rating from 44 user's marks. You can set own marks for this article - just click on stars above and press "Accept".
Accept
Summary 3.3 good

Học Tốt Hoá Học 11

Bạn có nghĩ Học Tốt Hoá Học 11 được sản xuất ra tại trung tâm mua sắm nào đó hay không?

Sách gồm 9 chương:

 • Chương I: Sự điện li
 • Chương II: Nhóm Nitơ
 • Chương III: Nhóm Cacbon
 • Chương IV: Đại cương về hoá học hữu cơ
 • Chương V: Hiđrocacbon no
 • Chương VI: Hiđrocacbon không no
 • Chương VII: Aren - Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên
 • Chương VIII: Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol
 • Chương IX: Anđehit - Xeton - Axit Cacboxylic

Học Tốt Hoá Học 11

ngoai toi, kể câu chuyện về lòng hiếu thảo, can trong đông y, giải vở bài tập toán lớp 1 tập 2, 500 bai van hay, tác giả bài thơ đất nước mình ngộ, truyện kể về loài, kaze hikaru full, cuộc sống vui,

Related posts

Nguyễn Công Trứ - Cuộc Đời Và Thơ

Nguyễn Công Trứ - Cuộc Đời Và Thơ

Trong lịch sử văn học Việt Nam, Nguyễn

Công Chúa Và Thú Cưng - Chú Rồng Nhỏ

Công Chúa Và Thú Cưng - Chú Rồng Nhỏ

Công Chúa Và Thú Cưng - Chú Rồng

Hành Trình Về Phương Đông (Khổ Nhỏ)

Hành Trình Về Phương Đông (Khổ Nhỏ)

Hành Trình Về Phương Đông (Khổ Nhỏ)Hành Trình

Học Tốt Ngữ Văn Lớp 9 (Tập 2) (2015)

Học Tốt Ngữ Văn Lớp 9 (Tập 2) (2015)

Học Tốt Ngữ Văn Lớp 9 (Tập 2)Quyển

Giải Bài Tập Toán Lớp 3 (Tập 2)

Giải Bài Tập Toán Lớp 3 (Tập 2)

Giải Bài Tập Toán Lớp 3 (Tập 2)Cuốn

Từ Điển Nhật - Việt (Dành Cho Học Sinh Các Cấp) - Sách Bỏ Túi

Từ Điển Nhật - Việt (Dành Cho Học Sinh Các Cấp) - Sách Bỏ Túi

Từ Điển Nhật - Việt (Dành Cho Học

One Piece (Tập 74)

One Piece (Tập 74)

One Piece (Tập 74)Tác phẩm ra mắt lần

Trần Thế Phật Duyên - Trí Huệ Thiện Nghiệp Đoạn Sắc Dục

Trần Thế Phật Duyên - Trí Huệ Thiện Nghiệp Đoạn Sắc Dục

Trần Thế Phật Duyên - Trí Huệ Thiện

Chuyện Kể Về Danh Nhân Thế Giới - Charlie Chaplin

Chuyện Kể Về Danh Nhân Thế Giới - Charlie Chaplin

Chuyện Kể Về Danh Nhân Thế Giới -

 1. Hoai Dao

  Mình rất hài lòng. stuarybooks.com giao hàng nhanh Đóng gói cẩn thận, chất lượng sách tốt.

Leave a comment