Hướng Dẫn Soạn Thảo Hợp Đồng Theo Bộ Luật Dân Sự Số 91/2015/QH13 - Kinh Nghiệm Soạn Thảo, Xử Lý Tranh Chấp, Biện Pháp Phòng Tránh Rủi Ro Pháp Lý
Dễ đọc 4
Tính thực tiễn 5
Lối hành văn 4
Bắt mắt 0
Movies criteria 1 3.1
Movies criteria 2 3.3
Movies criteria 3 3.3
Movies criteria 4 3.2
Movies criteria 5 3.4
Summary rating from 44 user's marks. You can set own marks for this article - just click on stars above and press "Accept".
Accept
Summary 3.3 good

Hướng Dẫn Soạn Thảo Hợp Đồng Theo Bộ Luật Dân Sự Số 91/2015/QH13 - Kinh Nghiệm Soạn Thảo, Xử Lý Tranh Chấp, Biện Pháp Phòng Tránh Rủi Ro Pháp Lý

Thời tiết hôm nay thật là dễ chịu! Rất thích hợp để mang Hướng Dẫn Soạn Thảo Hợp Đồng Theo Bộ Luật Dân Sự Số 91/2015/QH13 - Kinh Nghiệm Soạn Thảo, Xử Lý Tranh Chấp, Biện Pháp Phòng Tránh Rủi Ro Pháp Lý ra nghiên cứu

Cuốn sách giới thiều các mẫu hợp đồng đã được sử dụng trong thực tế sinh hoạt mọi nhà, trong hoạt động của các công ty, doanh nghiệp, nhằm giúp lãnh đạo, nhân viên soạn thảo hợp đồng… thuận tiện trong việc đối chiếu và tham khảo để có thể chuẩn bị tốt việc soạn thảo hợp đồng tại các cơ quan đơn vị mình. Nó thật có ý nghĩa vào lúc này đấy!.

Phần thứ nhất: Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng theo bộ luật dân sự, xử lý tranh chấp, phòng tránh rủi ro pháp lý ( Đặc điểm pháp lý hợp đồng theo bộ luật dân sự 2015 )

Phần thứ hai: Mẫu hợp đồng dân sự thường dùng ( Mẫu hợp đồng trao đổi, tặng cho, mua bán, vay tài sản, mẫu hợp đồng mượn, thuê, gửi giữ tài sản, mẫu hợp đồng vận chuyển, mẫu hợp đồng gia công, mẫu hợp đồng ủy quyền, mẫu hợp đồng dịch vụ, mẫu hợp đồng hợp tác, mẫu hợp đồng quyền sử dụng đất., Tôi đang chờ một người. )

Cuốn sách bao gồm hai nội dung chính sau:

Hướng Dẫn Soạn Thảo Hợp Đồng Theo Bộ Luật Dân Sự Số 91/2015/QH13 - Kinh Nghiệm Soạn Thảo, Xử Lý Tranh Chấp, Biện Pháp Phòng Tránh Rủi Ro Pháp Lý

a storm of swords summary, cuộc sống thượng lưu của hoàng đế mèo, fruit basket, 29 đề, chiến tranh tiền tệ fahasa, a mercy analysis, ai là mẹ anh webtruyen, bí ẩn những giấc mơ chiêm bao, close up b1 teacher's book online,

Related posts

Gốm Sứ Trung Quốc

Gốm Sứ Trung Quốc

Gốm Sứ Trung QuốcTrung Quốc là một trong

Tranh Truyện Cổ Tích Việt Nam: Lưu Bình Dương Lễ Ngưu Lang Chức Nữ

Tranh Truyện Cổ Tích Việt Nam: Lưu Bình Dương Lễ Ngưu Lang Chức Nữ

Tranh Truyện Cổ Tích Việt Nam: Lưu Bình

Lập Trình PLC Scada Mạng Truyền Thông Công Nghiệp

Lập Trình PLC Scada Mạng Truyền Thông Công Nghiệp

Lập Trình PLC Scada Mạng Truyền Thông Công

Một Giờ Làm Bố

Một Giờ Làm Bố

1 Giờ Làm BốĐây là quyển sách được

Tuyên Ngôn Của Đảng Cộng Sản Và Công Cuộc Đổi Mới Ở Việt Nam

Tuyên Ngôn Của Đảng Cộng Sản Và Công Cuộc Đổi Mới Ở Việt Nam

Tuyên Ngôn Của Đảng Cộng Sản Và Công

Mỹ Thuật Ứng Dụng Dành Cho Thiếu Nhi (Xanh Dương)

Mỹ Thuật Ứng Dụng Dành Cho Thiếu Nhi (Xanh Dương)

Mỹ Thuật Ứng Dụng Dành Cho Thiếu NhiTrẻ

Bé Tô Màu & Làm Quen Môi Trường -  Trái Cây

Bé Tô Màu & Làm Quen Môi Trường - Trái Cây

Bé Tô Màu & Làm Quen Môi Trường

Thám Tử Lừng Danh Conan Tập 44 (Tái Bản 2014)

Thám Tử Lừng Danh Conan Tập 44 (Tái Bản 2014)

Thám Tử Lừng Danh Conan Tập 44 (Tái

Ước Mơ Của Bé - Lớn Lên Bé Làm Giáo Viên

Ước Mơ Của Bé - Lớn Lên Bé Làm Giáo Viên

Ước Mơ Của Bé - Lớn Lên Bé

  1. Đặng Thanh Trúc

    Những mẫu hợp đồng vẫn còn thiếu chưa phù hợp với thực tiễn hiện nay vẫn thiếu câu từ. Những mẫu này lên wep tiềm kiếm vẫn có thể in về được. Không cho * nhưng vì ép buộc cho 1 mới được gửi đi. Không thấy biên bản nghiệm thu, thanh lý đi chung với hợp đồng. Không có phụ lục hợp đồng. Thanks!.

Leave a comment