Mô Hình V-3T Chiến Lược Phát Triển Con Người
Dễ đọc 4
Tính thực tiễn 5
Lối hành văn 4
Bắt mắt 0
Movies criteria 1 3.1
Movies criteria 2 3.3
Movies criteria 3 3.3
Movies criteria 4 3.2
Movies criteria 5 3.4
Summary rating from 44 user's marks. You can set own marks for this article - just click on stars above and press "Accept".
Accept
Summary 3.3 good

Mô Hình V-3T Chiến Lược Phát Triển Con Người

Bạn có thể xem Mô Hình V-3T Chiến Lược Phát Triển Con Người khi đang ở câu lạc bộ tiếng anh nào đó không?

Mô hình V-3T là mô hình đầu tiên tích hợp ba yếu tố tâm-trí-tài trong khoa học phát triển con người chiến lược; xem xét từng yếu tố tâm, trí, tài theo nghĩa rộng của nó, qua lăng kính khoa học đa ngành hiện đại; được soi sáng bởi các nghiên cứu mới nhất từ khoa học não bộ và thuật lãnh đạo. Lần sau chị lại đến nhé.

Mô hình V-3T phát triển con người trên cả hai bình diện cá nhân và tổ chức; hướng đến phát triển con người chiến lược; cung cấp giải pháp chiến lược cho quá trình phát triển; cho phép người sử dụng vận dụng linh hoạt để thành công trong giáo dục, kinh doanh và cuộc sống. Thật đáng học hỏi!.

Mô Hình V-3T Chiến Lược Phát Triển Con Người

Mô hình V-3T hướng dẫn cụ thể quy trình dưỡng tâm, luyện trí, rèn tài; giúp cá nhân kiểm nghiệm bản thân và xây dựng chiến lược để thành công; giúp tổ chức tuyển chọn và đào tạo có chiến lược những nhân tài. Than ôi!Sao lại như vậy!.

vỉa hè khoa học, nấu ăn thực dưỡng, việt online, tụng kinh thiền, phim vong quanh, báo cáo chuyên đề môn tập làm văn lớp 5, trạng quỳnh có thật không, sherlock holmes tập 2 phần 1, truyện shin cậu bé bút chì tập 7,

Related posts

Tận Cùng Nơi Lối Đi Này

Tận Cùng Nơi Lối Đi Này

Tận Cùng Nơi Lối Đi NàySau hơn 40

Thay Thái Độ Đổi Cuộc Đời - Tập 3	 ( Tái Bản 2016)

Thay Thái Độ Đổi Cuộc Đời - Tập 3 ( Tái Bản 2016)

Thay Thái Độ Đổi Cuộc Đời - Tập

Tranh Tô Màu Tập Thể: Biển Cả Bao La

Tranh Tô Màu Tập Thể: Biển Cả Bao La

Tranh Tô Màu Tập Thể: Biển Cả Bao

Tổng Hợp Hữu Cơ - Tập 1

Tổng Hợp Hữu Cơ - Tập 1

Tổng Hợp Hữu Cơ - Tập 1 giới

Bảy Bước Tới Mùa Hè

Bảy Bước Tới Mùa Hè

Bảy Bước Tới Mùa HèBảy bước tới mùa

162 Bài Văn Chọn Lọc Lớp 2

162 Bài Văn Chọn Lọc Lớp 2

162 Bài Văn Chọn Lọc Lớp 3Quyển sách 162

Chú Vịt Mồ Côi

Chú Vịt Mồ Côi

Chú Vịt Mồ Côi Anh em nhà vịt

Doraemon - Truyện Dài - Tập 20 - Nôbita Và Truyền Thuyết Vua Mặt Trời (2014)

Doraemon - Truyện Dài - Tập 20 - Nôbita Và Truyền Thuyết Vua Mặt Trời (2014)

Doraemon - Truyện Dài - Tập 20 -

Nghệ Thuật Làm Chủ Thời Gian

Nghệ Thuật Làm Chủ Thời Gian

Nghệ Thuật Làm Chủ Thời GianThời gian trôi

Leave a comment