Nghi Quỹ Tu Trì - Phật Dược Sư
Dễ đọc 4
Tính thực tiễn 5
Lối hành văn 4
Bắt mắt 0
Movies criteria 1 3.1
Movies criteria 2 3.3
Movies criteria 3 3.3
Movies criteria 4 3.2
Movies criteria 5 3.4
Summary rating from 44 user's marks. You can set own marks for this article - just click on stars above and press "Accept".
Accept
Summary 3.3 good

Nghi Quỹ Tu Trì - Phật Dược Sư

Bạn có thể xem Nghi Quỹ Tu Trì - Phật Dược Sư khi đang ở câu lạc bộ võ thuật nào đó không?

Ngài có một mặt, hai tay, thân màu sắc xanh lưu ly, Cũng không tồi lắm đâu!. Đức Dược Sư Phật an toạ trong tư thế Kim Cương, trên bảo toà nguyệt luân, hoa sen, Ngài có 32 tướng tốt và tám mưới vẻ đẹp, Cũng không tồi lắm đâu!. Ngài khoác trên mình ba tấm y giải thoát, Cũng không tồi lắm đâu!. Tay phải trong thế Thí nguyện ấn trì giữ thảo dược, tay trái để ngửa trì giữ bình bát chứa đựng thần dược đem diệu cam lồ diệt trừ vô lượng tật khổ cho hết thảy chúng sinh, thành  tựu viên mãn mọi tâm nguyện của chúng sinh, Cũng không tồi lắm đâu!. Bên trái  Ngài là Đức Nhật Quang Bồ Tát, bên phải là Đức Nguyệt Quang Bồ Tát, Cũng không tồi lắm đâu!. Đức Phật Dược Sư phát mười hai đại nguyện cứu độ các tật khổ của hết thảy chúng sinh, Cũng không tồi lắm đâu!. Thực tướng của các bệnh khổ này là do căn bản vô minh, Ngài cứu giúp chúng sinh thoát khỏi luân hồi sinh tử cho nên tôn xưng Ngài là Đại Dược Vương Phật hay Vương Thiện Đạo. Tiếc thế.

Thất Phật Dược Sư nói từ Kinh: “Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Nhất Thiết Kinh”, Sao lại nghĩ như vậy?. Dược Sư Như Lai biệt danh là Kim Cương Phật, cúng dàng Đức Phật Dược Sư có thể tiêu trừ được hàng trăm bệnh, tiêu trừ nguyên nhân của căn bản phiền não, Sao lại nghĩ như vậy?. Đức Phật Dược Sư là Tôn chủ của thế giới Tịnh Độ Lưu Ly ở phương Đông. Cũng không hẳn là một điều tồi tệ!.

Nghi Quỹ Tu Trì - Phật Dược Sư

Tu trì chân ngôn Phật Dược Sư có thể tiêu trừ được bách bệnh nan y của thân, tâm bệnh, căn bản phiển não, thành tựu các thiện hạnh thế gian và công hạnh Phật sự xuất thế. Bạn thấy thế nào.

tôi đã học tiếng anh như thế nào, "hãy cứ khát khao - hãy mãi dại khờ" pdf, bài tập tiếng anh lớp 5 thí điểm, tiếng việt lớp 4 5, lớp 3 môn tiếng, đại số và giải tích 11 pdf, đề thi học sinh giỏi hóa lớp 9 cấp thành phố, review yển sư, ý nghĩa chân thật của bổn nguyện niệm phật,

Related posts

Bản Năng (Tiểu Thuyết)

Bản Năng (Tiểu Thuyết)

Bản Năng (Tiểu Thuyết)Bản năng (The Eighth Day)

Hỏi Đáp Về Phòng Trừ Dịch Hại Cây Trồng - Cây Rau Mầu (Quyển 2)

Hỏi Đáp Về Phòng Trừ Dịch Hại Cây Trồng - Cây Rau Mầu (Quyển 2)

Hỏi Đáp Về Phòng Trừ Dịch Hại Cây

Bí Quyết Bấm Huyệt Chữa Bệnh (Tái Bản)

Bí Quyết Bấm Huyệt Chữa Bệnh (Tái Bản)

Bí Quyết Bấm Huyệt Chữa BệnhVới sơ đồ

500 Dữ Kiện Khoa Học Về Thế Giới Tuyệt Chủng

500 Dữ Kiện Khoa Học Về Thế Giới Tuyệt Chủng

500 Dữ Kiện Khoa Học Về Thế Giới

Nobita Vũ Trụ Phiêu Lưu Kí - Tập 2

Nobita Vũ Trụ Phiêu Lưu Kí - Tập 2

Nobita Vũ Trụ Phiêu Lưu Kí - Tập

Lời Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 (Tập 2)

Lời Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 (Tập 2)

Lời Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp

Biên Bản Chiến Tranh 1-2-3-4.75 (Tái Bản 2016) - Bìa Cứng

Biên Bản Chiến Tranh 1-2-3-4.75 (Tái Bản 2016) - Bìa Cứng

Biên Bản Chiến Tranh 1-2-3-4.75Tác giả Trần Mai

Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình - Phần Khảo Sát

Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình - Phần Khảo Sát

Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình

Hạt Giống Nảy Mầm - Thiền

Hạt Giống Nảy Mầm - Thiền

Hạt Giống Nảy Mầm - ThiềnTác phẩm giới

Leave a comment