Nói Về Hiếu Đạo
Dễ đọc 4
Tính thực tiễn 5
Lối hành văn 4
Bắt mắt 0
Movies criteria 1 3.1
Movies criteria 2 3.3
Movies criteria 3 3.3
Movies criteria 4 3.2
Movies criteria 5 3.4
Summary rating from 44 user's marks. You can set own marks for this article - just click on stars above and press "Accept".
Accept
Summary 3.3 good

Nói Về Hiếu Đạo

Bạn có nghĩ Nói Về Hiếu Đạo được sản xuất ra tại công ty nào đó hay không?

"Hiếu đạo không chỉ là hạt nhân của tinh thần văn hóa dân tộc Trung Hoa mà còn là nền tảng cội gốc của Phật pháp Đại thừa, Cũng chẳng được bao lâu!. Từ trên văn tự Trung quốc có thể hiện rõ ý nghĩa của chữ Hiếu, Cũng chẳng được bao lâu!. Bên trên của chữ Hiếu là chữ lão, phía dưới là chữ tử, Cũng chẳng được bao lâu!. Trong Lục Thư thì chữ Hiếu thuộc về chữ hội ý, khi bạn nhìn thấy cái chữ này, bạn liền thể hội được ý nghĩa của nó, Cũng chẳng được bao lâu!. Lão là biểu thị cho thế hệ trước, tử là biểu thị cho thế hệ sau, thế hệ trước cùng thế hệ sau là một thể, Cũng chẳng được bao lâu!. Cho nên, người ngoại quốc hiện tại nói có cách khoảng, cách khoảng thì không có hiếu, trên dưới đã tách rời, Cũng chẳng được bao lâu!. Thế hệ trước còn có thế hệ trước nữa, thế hệ sau còn có thế hệ sau nữa, Cũng chẳng được bao lâu!. Cho nên, nếu bạn tỉ mỉ mà thể hội thì chữ Hiếu là quá khứ không cùng vị lai vô tận, cấu thành một thể sinh mạng, Cũng chẳng được bao lâu!. Nếu như chúng ta nói sinh mạng là đồng thể, vậy thì còn có rất nhiều giai đọan, đó không phải là ý nghĩa chân thật của chữ hiếu, Cũng chẳng được bao lâu!. Hiếu là một thể, tổ tông vô lượng kiếp trước của chúng ta cùng với thế hệ đời sau là vô cùng vô tận, là một chỉnh thể sinh mạng, Cũng chẳng được bao lâu!. Đây là ý nghĩa căn bản của hiếu đạo."

Nói Về Hiếu Đạo

(Trích Nói Về Hiếu Đạo)

very easy toeic answer key, dien dan cay mai vang, skkn tập làm văn, dong co xang 2 ky, mua sách những tấm lòng cao cả, download sách cha mẹ nhật dạy con tự lập, quy định về phòng cháy chữa cháy, sách dạy tiếng, giải bài tập ngữ văn 6 tập,

Related posts

Quà Tặng Diệu Kỳ (Kèm CD)

Quà Tặng Diệu Kỳ (Kèm CD)

“Quà tặng diệu kỳ” là một câu chuyện

Thiền Và Văn Hóa Nhật Bản

Thiền Và Văn Hóa Nhật Bản

Thiền Và Văn Hóa Nhật BảnCuốn sách gồm

Bồi Dưỡng Ngữ Văn Lớp 7

Bồi Dưỡng Ngữ Văn Lớp 7

Bồi Dưỡng Ngữ Văn Lớp 7Cuốn sách trình

Ngữ Pháp Và Chấm Câu Tiếng Anh (Tập 4)

Ngữ Pháp Và Chấm Câu Tiếng Anh (Tập 4)

Ngữ Pháp Và Chấm Câu Tiếng Anh (Tập

Ôi Sợ Quá - Khu Rừng Quỷ Ám

Ôi Sợ Quá - Khu Rừng Quỷ Ám

Ôi Sợ Quá - Khu Rừng Quỷ ÁmCuốn

Thiên Long Bát Bộ 45-46

Thiên Long Bát Bộ 45-46

Thiên Long Bát Bộ 45-46Sách thuộc kho sách

Chinh Phục Điểm 9, 10 Ngữ Văn Tài Năng Lớp 10-11-12

Chinh Phục Điểm 9, 10 Ngữ Văn Tài Năng Lớp 10-11-12

Chinh Phục Điểm 9, 10 Ngữ Văn Tài

Sống Đẹp Mỗi Ngày - Làm Thế Nào Để Giữ Dáng Đẹp?: How To Stay Fit

Sống Đẹp Mỗi Ngày - Làm Thế Nào Để Giữ Dáng Đẹp?: How To Stay Fit

Sống Đẹp Mỗi Ngày - Làm Thế Nào

Truyện Cổ Tích Việt Nam (Bộ Túi 10 Cuốn)

Truyện Cổ Tích Việt Nam (Bộ Túi 10 Cuốn)

Truyện Cổ Tích Việt NamBộ truyện này gồm

Leave a comment