SuperKids NE Student's Book 4
Dễ đọc 4
Tính thực tiễn 5
Lối hành văn 4
Bắt mắt 0
Movies criteria 1 3.1
Movies criteria 2 3.3
Movies criteria 3 3.3
Movies criteria 4 3.2
Movies criteria 5 3.4
Summary rating from 44 user's marks. You can set own marks for this article - just click on stars above and press "Accept".
Accept
Summary 3.3 good

SuperKids NE Student's Book 4

Ai cũng có thể đọc SuperKids NE Student's Book 4 khi đang làm bảo trợ, bành trướng, uốn hoặc duy trì. Còn mình thì thích đọc khi đang đi du lịch.
  • The Teacher's Guide offers comprehensive support with hundreds of fun games, optional activities, tests and photocopiable pages, Đó quả là một lựa sáng suốt.. Other components include picture cards, companion website and class CDs or cassettes, Đó quả là một lựa sáng suốt.. This gives teacher the flexibility they need to prepare and teach both effectively and efficiently.

  • SuperKids emphasizes listening and speaking skills through useful functional and grammar dialogs and catchy songs and chants, Cuộc đời nó thật là khốn khổ!. The unique phonics program moves students from letter sound recognition in Level 1 to reading short stories in the upper levels, Cuộc đời nó thật là khốn khổ!. The realistic progression of SuperKids allows students to more from one level to the next recycling 40-50% of the language, Cuộc đời nó thật là khốn khổ!. The colorful artwork features friendly characters who gradually mature with students as they move through each level, Cuộc đời nó thật là khốn khổ!. The animals hidden in each unit is a feature that students love.

Activity Book

  • The Activity Book offers further practice of language items introduced in the Student Book, Bình minh sáng sớm quá là đẹp!. A FREE audio CD is included for extended and convenient listening practice.

Teacher's Guide and Picture Cards

SuperKids NE Student's Book 4

Key Features

  • Integrated 4-skills syllabus for level appropriate and comprehensive language learning
  • Functional grammar dialogs, phonics program, songs and chants make language easy to remember
  • Activity Book with FREE CD provides listening options for in and out of class

Student Book

SuperKids blends the best techniques from proven language teaching methodologies into a program that creates confident, autonomous English speakers, Trời!Thật là kinh khủng!. Now available in a 6-level New Edition. Không sao đâu!.

chó bim trắng tai đen, download tranh tô màu công chúa, nghệ thuật cắm hoa lẵng, sách tập viết, sân vườn biệt thự châu âu, kaze hikaru chap 16, giải bài tập toán 8 sbt tập, đường xa nắng mới ebook, đề kiểm tra lịch sử 8 tiết 19,

Related posts

Constructions - An Experimental Approach To Intensely Local Architectures

Constructions - An Experimental Approach To Intensely Local Architectures

Constructions - An Experimental Approach To Intensely Local

12 Con Giáp Và Vận Thế Đời Người - Tuổi Thìn

12 Con Giáp Và Vận Thế Đời Người - Tuổi Thìn

12 Con Giáp Và Vận Thế Đời Người

Sơn Nam - Hương Rừng Cà Mau

Sơn Nam - Hương Rừng Cà Mau

Sơn Nam - Hương Rừng Cà MauTổng tập

Kiến Thức Tiếng Việt Và Bài Văn Mẫu Lớp 3 (Tập 2)

Kiến Thức Tiếng Việt Và Bài Văn Mẫu Lớp 3 (Tập 2)

Kiến Thức Tiếng Việt Và Bài Văn Mẫu

200 Miếng Bóc Dán Thông Minh- Phương Tiện Giao Thông

200 Miếng Bóc Dán Thông Minh- Phương Tiện Giao Thông

Thông qua trò chơi dán hình, Bộ Bóc

Bồi Dưỡng Văn Năng Khiếu Lớp 3

Bồi Dưỡng Văn Năng Khiếu Lớp 3

Bồi Dưỡng Văn Năng Khiếu Lớp 3Cuốnsách tập

Combo Dragon Ball (Trọn Bộ 42 Tập)

Combo Dragon Ball (Trọn Bộ 42 Tập)

Combo Dragon Ball (Trọn Bộ 42 Tập)Một cậu

Văn Hóa Tổ Chức Và Lãnh Đạo

Văn Hóa Tổ Chức Và Lãnh Đạo

Văn Hóa Tổ Chức Và Lãnh ĐạoCuốn Văn

Conan Khoa Học - Nam Châm Và Những Điều Kì Thú

Conan Khoa Học - Nam Châm Và Những Điều Kì Thú

Conan Khoa Học - Nam Châm Và Những

  1. Van anh

    Sách đẹp, giao hàng từ Hà Nội vào nên hơi lâu vì bên fahasa.

Leave a comment