Tập San Sử Địa - Đặc Khảo Về Nguyễn Trung Trực
Dễ đọc 4
Tính thực tiễn 5
Lối hành văn 4
Bắt mắt 0
Movies criteria 1 3.1
Movies criteria 2 3.3
Movies criteria 3 3.3
Movies criteria 4 3.2
Movies criteria 5 3.4
Summary rating from 44 user's marks. You can set own marks for this article - just click on stars above and press "Accept".
Accept
Summary 3.3 good

Tập San Sử Địa - Đặc Khảo Về Nguyễn Trung Trực

Thời tiết hôm nay thật là dễ chịu! Rất thích hợp để mang Tập San Sử Địa - Đặc Khảo Về Nguyễn Trung Trực ra đọc

Sự nghiệp kháng chiến chống Pháp của người anh hùng dân chài Nguyễn Trung Trực thật vẻ vang, đã nêu lên một tấm gương sáng chói cho đương thời và cho các thế hệ sau này về tinh thần yêu nước nồng nàn, chí khí kiên cường, bất khuất của ông trước kẻ thù xâm lược, Sẽ tốt hơn nếu có cố gắng!. Đó cũng là truyền thống quý báu của nhân dân ta nói chung, của nhân dân miền Nam nói riêng, đã thể hiện rất rõ nét ngay từ những ngày đầu tiên khi thực dân Pháp đặt chân lên mảnh đất thân yêu của Tổ quốc chúng ta. Không có gì đặc biệt cả..

Tập San Sử Địa - Đặc Khảo Về Nguyễn Trung Trực

Nhận định

(GS.NSND Phan Huy Lê)

"...Tập san Sử Địa để lại cho tôi những ấn tượng sâu sắc về tinh thần khoa học và ý thức dân tộc của những người chủ trương tập san và các tác giả bài viết, Làm gì có chuyện đó.. Tính khoa học và tính dân tộc là đặc điểm bao trùm của tập san, Làm gì có chuyện đó.. Nhiều bài viết trên tập san thật sự là những công trình nghiên cứu có giá trị cao, sưu tầm tư liệu công phu, xử lý thông tin khoa học, thái độ khách quan trung thực và nhất là góp phần dấy lên tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc và nêu cao các giá trị văn hoá dân tộc, Làm gì có chuyện đó.. Đặc biệt số nào cũng có bài viết của GS Hoàng Xuân Hãn với những tìm tòi, khám phá đặc sắc của tác giả, Làm gì có chuyện đó.. Tập san đã tập hợp được nhiều trí thức có tinh thần yêu nước và bằng những công trình khoa học của mình, đóng góp vào việc nâng cao nhận thức về lịch sử, địa lý, văn hoá và phát huy những giá trị đó trong hoạt động của giới sinh viên, trí thức và cuộc sống xã hội vào những năm tháng đấu tranh quyết liệt vì độc lập và thống nhất tổ quốc..."

darren shan, món tráng miệng kiểu âu, bồ câu không đưa thư tiki, cơ kết cấu 2 phương pháp chuyển vị, ứng dụng enzyme, download suối nguồn tươi trẻ, danh sách các món canh, đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh, những nhà viết kịch nổi tiếng,

Related posts

Những Mối Tình Đan Xen

Những Mối Tình Đan Xen

Tuyển tập truyện ngắn nước ngoài về ngoại

Trường Học Danh Nhân Thế Giới - Danh Nhân Ảnh Hưởng Tới Hậu Thế

Trường Học Danh Nhân Thế Giới - Danh Nhân Ảnh Hưởng Tới Hậu Thế

Trường Học Danh Nhân Thế Giới - Danh

Hóa Học Hữu Cơ Tập 2

Hóa Học Hữu Cơ Tập 2

Hóa Học Hữu Cơ Tập 2Hoá học hữu

The Fantasy Art Bible

The Fantasy Art Bible

The Fantasy Art Bible

Chiến Tranh Tiền Tệ

Chiến Tranh Tiền Tệ

Chiến Tranh Tiền Tệ “Chiến tranh tiền tệ”

Toán Nâng Cao Hình Học 10

Toán Nâng Cao Hình Học 10

Toán Nâng Cao Hình Học 10Cuốn sách tổng

Skip Beat - Tập 19

Skip Beat - Tập 19

Skip Beat - Tập 19Kyouko Mogami 15 tuổi,

Bồi Dưỡng Văn Năng Khiếu Lớp 7

Bồi Dưỡng Văn Năng Khiếu Lớp 7

Bồi Dưỡng Văn Năng Khiếu Lớp 7Cuốn sách

Mùi Hương (Tái Bản)

Mùi Hương (Tái Bản)

Mùi HươngĐây có phải là câu chuyện của

  1. Erin Chau

    hay sẽ tìm đọc các quyển còn lại trong bộ này.

Leave a comment