The Architect's Studio Companion: Rules Of Thumb For Preliminary Design, Sixth Edition
Dễ đọc 4
Tính thực tiễn 5
Lối hành văn 4
Bắt mắt 0
Movies criteria 1 3.1
Movies criteria 2 3.3
Movies criteria 3 3.3
Movies criteria 4 3.2
Movies criteria 5 3.4
Summary rating from 44 user's marks. You can set own marks for this article - just click on stars above and press "Accept".
Accept
Summary 3.3 good

The Architect's Studio Companion: Rules Of Thumb For Preliminary Design, Sixth Edition

Thật là khó biết trước được điều gì sẽ đến, như việc tình cờ được giới thiệu tìm đọc The Architect's Studio Companion: Rules Of Thumb For Preliminary Design, Sixth Edition này vậy.

This book provides quick access to guidelines for systems that affect the form and spatial organization of buildings and allows this information to be incorporated into the earliest stages of building design, Dù gì đi nữa thì đó là một ý kiến hay trong lúc này!. With it you can:

The time-saving resource every architect needs

The Architect’s Studio Companion is a robust, user-friendly resource that keeps important information at your fingertips throughout the design process, Thật là lo thay. It includes guidelines for the design of structure, environmental systems, parking, accessibility, and more, Thật là lo thay. This new sixth edition has been fully updated with the latest model building codes for the U.S, Thật là lo thay. and Canada, extensive new information on heating and cooling systems for buildings, and new structural systems, all in a form that facilitates rapid preliminary design, Thật là lo thay. More than just a reference, this book is a true companion that no practicing architect or student should be without. Cuộc đời nó thật là khốn khổ!.

  • Select, configure, and size structural systems
  • Plan for building heating and cooling
  • Incorporate passive systems and daylighting into your design
  • Design for parking and meet code-related life-safety and accessibility requirements

Relying on straightforward diagrams and clear written explanations, the designer can lay out the fundamental systems of a building in a matter of minutes—without getting hung up on complicated technical concepts, Đi thôi nào!. By introducing building systems into the early stages of design, the need for later revisions or redesign is reduced, and projects stay on time and on budget, Đi thôi nào!. The Architect’s Studio Companion is the time-saving tool that helps you bring it all together from the beginning. Cai gì thế ?.

toàn thân tại nhà, bộ sách 200 miếng bóc dán thông minh, sách của, những điều cần tránh khi mang thai, bài tập ngữ pháp tiếng hàn có đáp án, kem không lạnh, tư duy logic sách, sách nghệ thuật đặt câu hỏi, bạn thông minh hơn bạn nghĩ pdf,

Related posts

Kỹ Năng Mềm Cho Người Đi Làm - Ngôn Ngữ Cơ Thể Thông Minh

Kỹ Năng Mềm Cho Người Đi Làm - Ngôn Ngữ Cơ Thể Thông Minh

Những gì được nói ra thường không thể

Doraemon Bóng Chày (Phiên Bản Mới) - Tập 14

Doraemon Bóng Chày (Phiên Bản Mới) - Tập 14

Doraemon Bóng Chày (Phiên Bản Mới) - Tập

Cún Con Hình Củ Lạc

Cún Con Hình Củ Lạc

Cún Con Hình Củ Lạc Cún con hình

Ngữ Pháp Và Chấm Câu Tiếng Anh (Tập 2)

Ngữ Pháp Và Chấm Câu Tiếng Anh (Tập 2)

Ngữ Pháp Và Chấm Câu Tiếng Anh (Tập

Vở Bài Tập Địa Lí Lớp 8 (Tập 2)

Vở Bài Tập Địa Lí Lớp 8 (Tập 2)

Vở Bài Tập Địa Lí Lớp 8 (Tập

Buồn Như Thể Muốn Tan Ra

Buồn Như Thể Muốn Tan Ra

Buồn Như Thể Muốn Tan Ra"Chúng tôi đã

Đạo Làm Người

Đạo Làm Người

Trên đời có hai việc làm vẫn được

Chủ Nghĩa Cá Nhân Và Trật Tự Kinh Tế

Chủ Nghĩa Cá Nhân Và Trật Tự Kinh Tế

Chủ Nghĩa Cá Nhân Và Trật Tự Kinh

Trinh Quán Chính Yếu - Phép Trị Nước Của Đường Thái Tông

Trinh Quán Chính Yếu - Phép Trị Nước Của Đường Thái Tông

Trinh Quán Chính Yếu - Phép Trị Nước

Leave a comment