The Happiness Advantage - The Seven Principles That Fuel Success And Performance At Work
Dễ đọc 4
Tính thực tiễn 5
Lối hành văn 4
Bắt mắt 0
Movies criteria 1 3.1
Movies criteria 2 3.3
Movies criteria 3 3.3
Movies criteria 4 3.2
Movies criteria 5 3.4
Summary rating from 44 user's marks. You can set own marks for this article - just click on stars above and press "Accept".
Accept
Summary 3.3 good

The Happiness Advantage - The Seven Principles That Fuel Success And Performance At Work

Bạn có thể đọc The Happiness Advantage - The Seven Principles That Fuel Success And Performance At Work khi đang làm báo oán, giã, đi bộ hoặc bế. Còn mình thì thích đọc khi đang nghiêng.

Based on the largest study ever conducted on happiness and human potential (a survey conducted by the author of more than 1,600 students), Harvard lecturer Shawn Achor shares seven core principles of positive psychology that each one of us can use to improve our performance, grow our careers, and gain a competitive edge at work, Trời ơi!Đừng vội tin vào vẻ bề ngoài.. He reveals how happiness actually fuels success and performance, not the other way around, Trời ơi!Đừng vội tin vào vẻ bề ngoài.. Why? Because when we are happier and more positive we are more engaged, creative, resilient to stress, and productive, Trời ơi!Đừng vội tin vào vẻ bề ngoài.. The Happiness Advantage will appeal to anyone who wants practical advice on how to become happier and also more successful. Không thể kiểm soát được mọi việc..

Most people want to be successful in life, Tránh ra, mọi người tránh ra. And of course, everyone wants to be happy, Tránh ra, mọi người tránh ra. When it comes to the pursuit of success and happiness, most people assume the same formula: if you work hard, you will become successful, and once you become successful, then you'll be happy, Tránh ra, mọi người tránh ra. The only problem is that a decade of cutting-edge research in the field of positive psychology has proven that this formula is backwards, Tránh ra, mọi người tránh ra. Success does not beget happiness. Cuộc đời này vẫn luôn tồn tại.

The Happiness Advantage - The Seven Principles That Fuel Success And Performance At Work

các dạng bài tập toán lớp 2 học, sách nhi đồng, phương pháp giải nhanh hóa, lớp 3 tập 2 bài, khái niệm kỹ năng tự, trắc nghiệm lịch sử 10 bài 21, giải bài tập sinh học 10, dạy bé học bằng hình, mua tiểu thuyết,

Related posts

Very Easy Toeic - Kèm 2 CD

Very Easy Toeic - Kèm 2 CD

Very Easy Toeic (S + 2CD) bao gồm

Thần Hổ Thiên Nhãn - Tập 1: Kungfu Trung Quốc

Thần Hổ Thiên Nhãn - Tập 1: Kungfu Trung Quốc

Thần Hổ Thiên Nhãn - Tập 1: Kungfu

Thực Đơn Nấu Ăn Đơn Giản - Tập 1

Thực Đơn Nấu Ăn Đơn Giản - Tập 1

Thực Đơn Nấu Ăn Đơn Giản - Tập

Space Planning Basics, Fourth Edition

Space Planning Basics, Fourth Edition

Conquer the complexity of interior design with a

Luyện Từ Và Câu Lớp 4

Luyện Từ Và Câu Lớp 4

Luyện Từ Và Câu Lớp 4Luyện Từ Và

Intermediate Islamic Finance

Intermediate Islamic Finance

Explore Islamic finance at a deeper level Intermediate

Đọc Vị Mọi Vấn Đề Của Trẻ

Đọc Vị Mọi Vấn Đề Của Trẻ

Đọc Vị Mọi Vấn Đề Của Trẻ"Trong cuốn

A Middle School Story 1 - I Funny

A Middle School Story 1 - I Funny

A Middle School Story 1 - I FunnyJamie

Vừa Học Vừa Chơi - Chữ Số

Vừa Học Vừa Chơi - Chữ Số

Vừa Học Vừa Chơi - Chữ Số là

Leave a comment